Zmeny životného a pracovného štýlu v 21. storočí


Až 45% každodenných pracovných činností, za ktoré sú dnes ľudia platení, by mohlo byť automatizované, s dnes už dostupnými technológiami. To je však pre zamestnávateľa stále ešte veľmi drahé a tak váhajú, či sa rozlúčiť so zamestnancami a prijať automatizáciu.
 zaměstnanec elektrárny
Vývoj pracovného postavenia
·        Miesto pokladníčky na prepážke sa dnes v bankách stretnete skôr s finančnými poradcami, pretože činnosť len pokladníčky nie je v súvislosti s rozvojom internetového bankovníctva už toľko potrebná.
·        Zo sekretárok, ktoré ovládajú maximálne písanie na stroji a tesnopis, sa stávajú výkonné asistentky kumulujúce viac zručností súčasne.
 
Aké zmeny možno očakávať
·        Viac ako 90% zamestnávateľov očakáva, že ich spoločnosť bude v nasledujúcich dvoch rokoch ovplyvnená digitalizáciou a automatizáciou.
·        Tieto zmeny prinesú v konečnej podobe nárast zamestnanosti. Pôjde však o úplne odlišné pracovné pozície ako je tomu dnes.
·        Kreativita, inteligencia, emočná flexibilita budú kľúčové ľudské zručnosti, ktoré ľuďom umožnia zvyšovať svoju efektivitu práce pomocou robotov, než aby ich roboti nahradili.
·        Kľúčová bude schopnosť prispôsobiť svoje zručnosti, flexibilitu a ochotu sa učiť nové veci.
·        V roku 2020 sa bude viac ako jedna tretina požadovaných zručností u väčšiny profesií skladať z tých, ktoré dnes nie sú považované za zásadné pre výkon danej pozície.
·        Schopnosť získať a udržať si požadovanú prácu a postavenie, nebude už tak závisieť na tom, čo človek vie ale skôr čo je schopný a ochotný sa naučiť nové.
 pozdrav spolupracovníků
Aký možno očakávať vývoj
·        Najrýchlejšie preniká automatizácia a digitalizácia do oblasti predaja, financií a bankovníctva alebo administratívy.
·        Dobrú budúcnosť majú ľudia v oblasti IT, v oblasti obchodu a starostlivosti o zákazníkov.
·        Ľudia so správnymi zručnosťami a ochotou sa prispôsobiť, si budú môcť vyberať nové pracovné príležitosti.
·        Zamestnávatelia sa budú stále viac snažiť a zameriavať na zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov.
·        Negatívny dopad budú mať procesy automatizácie na pozície v oblasti predaja, finančných operácií a v administratíve, čo sú navyše sektory, kde viac pracujú ženy.