Sloboda však rýchlo zmizne

Keď každá skupina nebude bojovať za žiadnu slobodu okrem svojej vlastnej. Na to, aby sme mohli vyhrať a zachovať slobodu podnikania, musíme pomáhať vytvoriť a udržiavať slobody pre našich konkurentov, zákazníkov a zamestnancov takisto, ako sa snažíme získať slobodu pre nás samých.

podnikatelka

Čo znamená vlastne slobodné podnikanie?
Takmer každý sa zdá byť podporcom „slobody“ alebo „slobodného podnikania.“ Slobodné podnikanie – za predpokladu, že bude správne regulované, aby chránilo verejný záujem. No ako by malo vyzerať „správne regulované“ slobodné podnikanie?

  • Sú to vládou stanovené ceny, ako napríklad v prípade poľnohospodárstva?
  •  Sú to ochranné clá?
  • Je to míňanie vlády, ktoré má stimulovať ekonomiku?

Tieto a mnohé iné podobné otázky sú často problémom aj pre najhlasnejších zástancov slobodného podnikania. Aj oni sa často pýtajú, či takéto opatrenia nie sú nevyhnutné na fungovanie trhu. Rozdiely v názoroch na tieto problémy však nie sú primárne rozdielmi v tom, aké majú títo ľudia zámery, ale v tom, aké majú ľudia vedomosti. Tieto rozdiely tak nemôžu byť prekonané nadávaním a ani obviňovaním oponentov. Namiesto toho musíme pochopiť, čo je to dobrý ekonomický systém a ako môže byť postavený. Kým toto chápať nebudeme my ani ostatní, veľa nedosiahneme tým, že budeme opakovať samým sebe a iným: „Slobodné podnikanie – to je skvelé!“

Sila slobodného priemyslu
Úlohou obchodníka na slobodnom trhu je podporovať ekonomickú spoluprácu medzi zamestnancami, investormi a zákazníkmi.

výpočet

Táto práca má viacero podôb:
Prieskum trhu– obchodníci skúmajú, čo kupujúci chcú a ako môžu byť správne druhy tovarov vyrobené pri najnižších nákladoch a v správnych pomeroch.
Podpora a investovanie– obchodníci presviedčajú výrobcov, aby spolupracovali efektívne, vďaka tomu, že vytvárajú dohody ohľadom rozdelenia výrobku.
Predaj– obchodníci presviedčajú zákazníkov, aby si kupovali ich výrobky za ceny dostatočné na splnenie záväzkov voči výrobcom.
Účtovníctvo– obchodníci si vedú záznamy o ich aktivitách vyjadrené v peniazoch, ktoré sú spoločným merítkom hodnoty a prostriedkom výmeny.

4.4
05