Archiv rubriky: Vzdelanie

Je dobré dať dieťa skoro do na výchovu mimo domov?

Za pravdu mu dáva prax aj rad odborníkov. Podľa výskumov je v jasliach spokojných len 5% detí, pritom v škôlke je to až 95%. Škôlku totiž deti potrebujú k svojmu ďalšiemu rozvoju. Potrebujú poznávať svojich vrstovníkov. Prvé roky života V prvom roku svojej existencie naše dieťa potrebuje, aby sa mu niekto láskyplne venoval. Potrebuje ochranu a bezpečie… Read more

 

Mužské a ženské profesie: – mýtus alebo realita

Vo svete patriarchálnych vzťahov došlo k rozdeleniu práce medzi mužmi a ženami. V primitívnych kmeňoch sa ľudia zaoberali lovom a rozvojom nových krajín a ženy sa zaoberali starostlivosťou o deti a výchovou detí. Postavenie žien v spoločnosti po stáročia bolo prísne regulované. Áno, sú staroveké časy, ako napr. keď v  Rusku v roku 1869 ženy nemohli získať vyššie vzdelanie!… Read more

 

Microsoft, potrebný partner pre školy a žiakov

Veľa žiakov sa teší výúčbe a hodinám, ktoré sú spojené s modernejšou technikou, internetom a počítačom. Výučba týmto štýlom predsa deti zabaví viac, pričom sa touto formou môžu naučiť zručnostiam, ktoré sa stávajú pre túto dobu potrebnými. Vlastne nemusia zostať len pri základoch. Ak vyštudujú, zrejme by radi využili niektorú z dnešných moderných a lákavých pozícií, ktoré… Read more

 

Je výhodné byť učiteľom?

Na učiteľky, na školu – tieto hry bývajú veľmi časté medzi malými deťmi. Možno preto, že nič iné nepoznajú alebo preto, že chcú byť rovnako dôležité ako učiteľky a možno ani nevedia prečo. Keď sa ich opýtate, čím chcú byť v budúcnosti, väčšina z nich vám odpovie, že učiteľky. Pre malé dievčatká je to veľmi lákavé povolanie a chcú… Read more

 

Učiteľ života

Možno sa s tým stotožňujete, možno nie. Učiteľ je však veľmi potrebná osobnosť pre našu spoločnosť. Kde by sme boli bez nich? Asi by sme toho veľa nevedeli. Ale učiteľom nemusí byť pre nás len ten učiteľ, ktorý nás učil v škole. Učiteľom môže byť pre nás akákoľvek iná osoba, ktorá nás niečo naučila v tomto živote. Niečo… Read more

 

Vzdelávacie poukazy

Názov vzdelávacie poukazy počuť na každej základnej i strednej škole na začiatku školského roka. Vzdelávacie poukazy sa tam rozdajú medzi deti hneď v prvých dňoch, keď sa riešia hlavne administratívne záležitosti a deti sa ešte poriadne ani neučia. Deti ho odnášajú domov, kde ho majú rodičia alebo zákonní zástupcovia podpísať. Potom ho zvyknú doniesť naspäť, tuším sa ešte… Read more

 

Povinné čítanie za trest

Čítanie Literatúra nás učí čítať a písať, pomáha rozvíjať jazyk a dáva nám možnosťi rozšíriť si svoje obzory. Stále viac ľudí, však prestáva čítať. Poslednú knihu videli naposledy na škole alebo v horšom prípade, keď im rodičia čítali na dobrú noc. Existujú rôzne štúdiá, ktoré sa zaoberajú týmto čitateľským úpadkom, no ešte viacej ľudí vám proste povie, že… Read more

 

Špeciálny pedagóg: pomoc alebo hanba?

Začiatky Nie každé dieťa je schopné učiť sa jednotným tempom. To ale nie je žiaden dôvod na to sa báť. Základom je priznať si problém a už za pomoci pedagóga ho špecifikovať. Porucha sústredenia, formy dyslexie, dyskalkúlie, to všetko sú síce silné prekážky, ale s dostatkom námahy a odhodlania je možné ich prekonať a žiť život naplno. Spolužiaci nemusia… Read more

 

Ujo Strom a kamarátka Líška

Lesná škôlka alebo lesný klub je druh predškolskej výchovy pre deti od 3 do 6 rokov, ktorý sa koná takmer výlučne vonku. Deti sú vedené k tomu aby sa bez ohľadu na počasie hrali v exteriéri, skúmali a učili sa. Dohľad dospelých tu funguje skôr len ako pomoc, nie ako vedenie. Škôlky sú väčšinou umiestnené v lesoch (chata/dom… Read more

 

Predškoláci dávajú zbohom materskej škole

Len nedávno dovŕšili tretí či štvrtý rok života a zrazu sa ocitli v kolektíve. Jedny deti šťastné, iné plačlivé, no po mesiaci všetky spokojné. Dva alebo tri roky navštevujú materskú školu, aby sa naučili prvým zručnostiam, rozvíjali motoriku, učili sa naspamäť, držali správne príbor a ceruzky. Popri týchto milých povinnostiach sa vracali v poobedňajších hodinách domov, kde mohli ďalej… Read more